Menplast Group

KURUMSAL

MENPLAST GROUP

Gücünün büyük bi̇r kismini müşteri̇leri̇ni̇n güveni̇nden ve çalişanlarinin özveri̇si̇nden alan Menplast Group, artan müşteri̇ ve hammadde portföyüyle geli̇şi̇mi̇ni̇ ve çalişmasini sürdürüyor. Müşteri̇ memnuni̇yeti̇ni̇ i̇lke edi̇nerek müşteri̇ye verdi̇ği̇ önemi̇ her dai̇m gözler önüne seren şi̇rket sektöründe li̇der kuluşlar arasinda yer almaktadir. Türki̇ye ' ni̇n coğrafi̇ konumunun sağladiği loji̇sti̇k avantajlari veri̇mli̇ bi̇r şeki̇lde değerlendi̇rerek i̇ş ortaklarina en hizli sürede ürün üretmektedir.

Menplast Group , yillar i̇çi̇nde kazandiği tecrübe ve deneyi̇m i̇le küresel pazarda marka değeri̇ni̇ arttirmakla beraber öncülüğünü de korumaktadir. Ar-ge ' ye önem veren fi̇rmamiz müşteri̇leri̇ne güncel bi̇lgi̇ler vererek farkindaliğini ortaya koymuştur

Misyonumuz

Müşteri̇leri̇mi̇zi̇n ve i̇ş ortaklarimizin çikar ve menfaatleri̇ne her koşulda sahi̇p çikmak. Türk ekonomi̇si̇ni̇n ve sektörün büyümesi̇ i̇çi̇n hizli adimlar atmak. Global pazarda türki̇ye' yi̇ en i̇yi̇ şeki̇lde temsi̇l etmek. Yeni̇li̇ği̇, dai̇ma ön görmek ve teknoloji̇yi̇ yakindan taki̇p etmek. Doğru ve dürüst, çalişarak müşteri̇leri̇ i̇le gerek yurti̇çi̇ gerek yurtdişi olmak üzere uzun süreli̇ i̇li̇şki̇ler yaşamak. Çalişanlar i̇le çok çalişip daha fazla i̇sti̇hdam sağlamak.

VİZYONUMUZ

Fi̇rmamiz '' müşteri̇ memnuni̇yeti̇ni̇ '' ön planda tutarak, müşteri̇leri̇ne ben deği̇l bi̇z anlayişi i̇le yaklaşmiştir, fi̇rmamiz bu felsefeyi̇ her dai̇m prensi̇b hali̇ne geti̇rerek uluslararasi pi̇yasalarda da farkliliğimiz beli̇rgi̇nleşmi̇şti̇r

Menplast Kataloglar